Property in North West Cape

R 9 300 000

"VREDE EN RUSTIGHEID"

 

 

 

"VEEPLAAS" in Boesmanland 5,728 hectare

Winterplaas maar kan ook in Somer bewei word.

Woonhuis en buitegeboue, motorhuis, - 17 kampe met suipings, veekrale, drade in goeie toesstand, grond opgaardamme; drade in goeie toestand,

GEMENGDE BOSSIEVELD - gras, Driedoring, Vyebos, Bitterbos, Skaapbos, Fanna en vele ander soorte. Kan met 1,000 ooie boer. Kan beding om as lopende saak te koop.